was added to your shopping cart
  • products
  • Total
Go to checkout

Tämä on PDF-versio kirjasta. Tiedoston voi ladata maksamisen jälkeen. Voit ostaa kirjan myös painettuna versiona: https://shop.unigrafia.fi/tuote/analyysia-reaaliluvuilla/

Kirja on suunniteltu käytettäväksi oppimateriaalina Helsingin ja Turun yliopistojen kursseilla Analyysi I ja II. Se soveltuu materiaaliksi myös muiden yliopistojen ensimmäisen vuoden matemaattisen analyysin kursseille ja sen sisältö vastaa laajuudeltaan noin 20 opintopisteen kokonaisuutta. Kirja sisältää teoreettisen perustan lukion analyysille. Lukijalta edellytetään lukion matematiikan oppimäärän hallintaa.

Kirjassa teoria on esitetty perusteellisesti. Teoriaa havainnollistetaan yli 120 kuvalla ja lukuisilla esimerkeillä. Jokaisen luvun loppuun on koottu aiheseen liittyviä harjoitustehtäviä.

Kirja koostuu viidestä osasta. Alussa esitellään reaaliluvut aksioomien avulla. Osassa 1 käsitellään raja-arvoa ensin lukujonoille ja sitten funktiolle. Osassa 2 raja-arvoa sovelletaan funktion jatkuvuuteen ja derivoituvuuteen. Lisäksi tutustutaan eksponentti- ja logaritmifunktioihin.

Kirjan osassa 3 käsitellään Riemannin integraalia, integraalifunktioita, integroimistekniikoita ja epäoleellista integraalia. Osassa 4 esitetään tasainen suppeneminen ja Taylorin polynomi. Kirjan viimeinen, eli 5. osa käsittelee sarjoja, niiden suppenemista ja potenssisarjoja.

 

 

Analyysiä reaaliluvuilla, PDF-versio

Oppimateriaali kursseille Analyysi I ja II - Korjattu 4. painos 2017

Harjulehto Petteri - Klén Riku - Koskenoja Mika

Tämä on PDF-versio kirjasta. Tiedoston voi ladata maksamisen jälkeen. Voit ostaa kirjan myös painettuna versiona: https://shop.unigrafia.fi/tuote/analyysia-reaaliluvuilla/

Kirja on suunniteltu käytettäväksi oppimateriaalina Helsingin ja Turun yliopistojen kursseilla Analyysi I ja II. Se soveltuu materiaaliksi myös muiden yliopistojen ensimmäisen vuoden matemaattisen analyysin kursseille ja sen sisältö vastaa laajuudeltaan noin 20 opintopisteen kokonaisuutta. Kirja sisältää teoreettisen perustan lukion analyysille. Lukijalta edellytetään lukion matematiikan oppimäärän hallintaa.

Kirjassa teoria on esitetty perusteellisesti. Teoriaa havainnollistetaan yli 120 kuvalla ja lukuisilla esimerkeillä. Jokaisen luvun loppuun on koottu aiheseen liittyviä harjoitustehtäviä.

Kirja koostuu viidestä osasta. Alussa esitellään reaaliluvut aksioomien avulla. Osassa 1 käsitellään raja-arvoa ensin lukujonoille ja sitten funktiolle. Osassa 2 raja-arvoa sovelletaan funktion jatkuvuuteen ja derivoituvuuteen. Lisäksi tutustutaan eksponentti- ja logaritmifunktioihin.

Kirjan osassa 3 käsitellään Riemannin integraalia, integraalifunktioita, integroimistekniikoita ja epäoleellista integraalia. Osassa 4 esitetään tasainen suppeneminen ja Taylorin polynomi. Kirjan viimeinen, eli 5. osa käsittelee sarjoja, niiden suppenemista ja potenssisarjoja.

 

 

AvailabilityeBook
PublisherHarjulehto-Klén-Koskenoja
LanguageFinnish
Published in2017
Page count352
ISBN9789529394456
AvailabilityeBook
PublisherHarjulehto-Klén-Koskenoja
LanguageFinnish
Published in2017
Page count352
ISBN9789529394456

Newest products