was added to your shopping cart
  • products
  • Total
Go to checkout

En av juridiska fakultetens svenskspråkiga urvalsprovsbok 2017.

Beställda paket kan inte returneras öppnade. Leverans- och hanteringskostnader återbetalas inte.

Tämä julkaisu on toinen oikeustieteellisen tiedekunnan ruotsinkielisistä valintakoekirjoista. Tilattuja paketteja ei voi palauttaa avattuna. Toimitus- ja käsittelykuluja ei palauteta

I verket ges en allmänt hållen introduktion till den finska riminalrätten. Först redogörs för innehållet i straffrättens allmänna läror. Intresset riktas främst mot brottsbegreppet som anger de allmänna villkoren för att ett brott ska anses ha blivit begånget. Brottsbegreppet indelas i brottsbeskrivningsenlighet, rättsstridighet och skuld. För det andra innehåller boken en genomgång av några viktiga brottstyper. Till dessa hör bl.a. dråp, våldtäkt, misshandel, hemfridsbrott,stöld, utpressning och bedrägeri. För det tredje ges i boken en redogörelse för den finska straffprocessrätten. Kärnan utgörs av en beskrivning av rättegången i tingsrätten. Bland frågor som tas upp kan nämnas huvudförhandlingens gång, rätten till försvarare, rättegångskostnader och bevisning. Boken är i första hand avsedd för inträdesförhöret till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet men kan också läsas av alla som vill ha en komprimerad bild av den finska kriminalrätten. Dan Frände är juris doktor och innehavare av den svenskspråkiga professuren i straff- och processrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

 

 

Grunddragen i den finska kriminalrätten

Frände Dan

En av juridiska fakultetens svenskspråkiga urvalsprovsbok 2017.

Beställda paket kan inte returneras öppnade. Leverans- och hanteringskostnader återbetalas inte.

Tämä julkaisu on toinen oikeustieteellisen tiedekunnan ruotsinkielisistä valintakoekirjoista. Tilattuja paketteja ei voi palauttaa avattuna. Toimitus- ja käsittelykuluja ei palauteta

I verket ges en allmänt hållen introduktion till den finska riminalrätten. Först redogörs för innehållet i straffrättens allmänna läror. Intresset riktas främst mot brottsbegreppet som anger de allmänna villkoren för att ett brott ska anses ha blivit begånget. Brottsbegreppet indelas i brottsbeskrivningsenlighet, rättsstridighet och skuld. För det andra innehåller boken en genomgång av några viktiga brottstyper. Till dessa hör bl.a. dråp, våldtäkt, misshandel, hemfridsbrott,stöld, utpressning och bedrägeri. För det tredje ges i boken en redogörelse för den finska straffprocessrätten. Kärnan utgörs av en beskrivning av rättegången i tingsrätten. Bland frågor som tas upp kan nämnas huvudförhandlingens gång, rätten till försvarare, rättegångskostnader och bevisning. Boken är i första hand avsedd för inträdesförhöret till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet men kan också läsas av alla som vill ha en komprimerad bild av den finska kriminalrätten. Dan Frände är juris doktor och innehavare av den svenskspråkiga professuren i straff- och processrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

 

 

AvailabilityAvailable
PublisherOikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
LanguageSwedish
Published in2017
Page count314
AppearanceA5, Paperback book
ISBN89515125354
ISSN1456-842X
Tags: , , , , .
AvailabilityAvailable
PublisherOikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
LanguageSwedish
Published in2017
Page count314
AppearanceA5, Paperback book
ISBN89515125354
ISSN1456-842X
Tags: , , , , .

Newest products