was added to your shopping cart
  • products
  • Total
Go to checkout

Maatalousyrityksen johtaminen ja toiminnan kehittäminen

Tuotannon suunnittelu strategisen johtamisen tukena

Ryhänen Matti, Sipiläinen Timo

Oppikirjan kirjoittamisen lähtökohtana oli tarve tuottaa suomenkielistä oppimateriaalia korkeakouluopiskelijoita varten. Tavoitteeksi asetettiin myös, että oppikirjaa voivat hyödyntää eri koulutusasteiden maatalousalan opettajat, neuvojat ja maatalousyrittäjät. Oppikirja sisältää maatalousyritysten johtamisen, suunnittelun ja tuotannon kehittämisen teoreettiset perusteet ja teorian soveltamisen käytäntöön. Oppikirjassa on selkeitä käytännön esimerkkejä. Kantavana teemana on yrityskokonaisuuden kehittäminen osaoptimoinnin sijaan, koska perinteinen osaoptimointi ei yleensä johda parhaaseen taloudelliseen tulokseen.

Oppikirja auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään kokonaisvaltaisesti, miten yhä monimutkaistuvassa taloudellisessa toimintaympäristössä maatalousyritystä kannattaa johtaa. Maatalousyrittämisessä markkinaohjautuvuuden merkitys kasvaa. Tällöin strategisen johtamisen merkitys korostuu. Tämä on ensimmäinen suomalainen maatalousekonomian oppikirja, jossa maatalousyrityksen johtamista, tuotannon suunnittelua ja tuotannon järjestämistä tarkastellaan kokonaisuutena strategisen johtamisen ja tuotantoekonomian näkökulmista.

Voit ladata kirjan PDF-tiedostona maksamisen jälkeen.

AvailabilityeBook
PublisherTempest Oy
Published in2017
Page count237
ISBN9789529393145 (PDF)