was added to your shopping cart
  • products
  • Total
Go to checkout

Kuolemansuru ymmäretään usein kutsumattomaksi vieraaksi – häiriköksi, joka keskeyttää eletyn arjen hetkellisesti. Surusta pyritään eroon ja yli sen sijaan, että se miellettäisiin osaksi ihmisenä olemisen syvintä, joskaan ei aina keveintä, olemusta. Surun ymmärtäminen kohti loppuaan eteneväksi työksi ja vaiheittaiseksi prosessiksi palautuu modernin ajan tulkintoihin. Vallalla olevien käsitysten ja esioletusten kriittinen tarkastelu houkuttelee katsomaan kuolemansurua toisin. Läheisen menettäminen voidaankin tulkita häiriötilan sijaan ihmistä kokonaisvaltaisesti koskettavaksi kokemukseksi: se on enemmän kuin normaali reaktio menetykseen. Salattu suoritettu ja sanaton suru piirtää kuvan usein näkymättömiin jäävästä, joskus puurretustakin surusta, joka pakenee kieltä ja sanallisia ilmauksia. Tutkimus kertoo kolmannen vuosituhannen alkua elävien suomalaisten kokemista menetyksistä. Yksityiset kokemukset tapahtuvat ja eletään todeksi jaetussa kuolemankulttuurissa. Se muodostaa surulle parhaimmillaan kauniin kehyksen ja raskaimmillaan kireän kahleen. Kokemukseksi tulkittu menetys näyttäytyy elämäntapahtumana: aina ainutkertaisena ja monia merkitysiä kantavana. Kokemus ei mene ohi, eikä siitä tarvitse selvitä tai toipua. Suru jättää aina jälkensä – toisinaan höyhenenkevyet, usein syvälle koko elämänkulkuun piirtyvät.

Salattu, suoritettu ja sanaton suru : Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena

Pulkkinen Mari

Kuolemansuru ymmäretään usein kutsumattomaksi vieraaksi – häiriköksi, joka keskeyttää eletyn arjen hetkellisesti. Surusta pyritään eroon ja yli sen sijaan, että se miellettäisiin osaksi ihmisenä olemisen syvintä, joskaan ei aina keveintä, olemusta. Surun ymmärtäminen kohti loppuaan eteneväksi työksi ja vaiheittaiseksi prosessiksi palautuu modernin ajan tulkintoihin. Vallalla olevien käsitysten ja esioletusten kriittinen tarkastelu houkuttelee katsomaan kuolemansurua toisin. Läheisen menettäminen voidaankin tulkita häiriötilan sijaan ihmistä kokonaisvaltaisesti koskettavaksi kokemukseksi: se on enemmän kuin normaali reaktio menetykseen. Salattu suoritettu ja sanaton suru piirtää kuvan usein näkymättömiin jäävästä, joskus puurretustakin surusta, joka pakenee kieltä ja sanallisia ilmauksia. Tutkimus kertoo kolmannen vuosituhannen alkua elävien suomalaisten kokemista menetyksistä. Yksityiset kokemukset tapahtuvat ja eletään todeksi jaetussa kuolemankulttuurissa. Se muodostaa surulle parhaimmillaan kauniin kehyksen ja raskaimmillaan kireän kahleen. Kokemukseksi tulkittu menetys näyttäytyy elämäntapahtumana: aina ainutkertaisena ja monia merkitysiä kantavana. Kokemus ei mene ohi, eikä siitä tarvitse selvitä tai toipua. Suru jättää aina jälkensä – toisinaan höyhenenkevyet, usein syvälle koko elämänkulkuun piirtyvät.

AvailabilityPrint-on-demand
PublisherPulkkinen Mari
LanguageFinnish, Suomi
Published in2016
Page count420
AppearanceA5, Pehmeäkantinen kirja
ISBN978–951–51–2243–8
Avainsanat tuotteelle , , , .
AvailabilityPrint-on-demand
PublisherPulkkinen Mari
LanguageFinnish, Suomi
Published in2016
Page count420
AppearanceA5, Pehmeäkantinen kirja
ISBN978–951–51–2243–8
Avainsanat tuotteelle , , , .

Newest products