lisättiin ostoskoriisi
  • tuotetta
  • Yhteensä
Mene kassalle

Johdatus osakeyhtiöoikeuteen

Pönkä Ville

Osakeyhtiöihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä tarkastelevaa oikeudenalaa kutsutaan osakeyhtiöoikeudeksi. Osakeyhtiöoikeuden tehtävänä on antaa selkeä yleiskuva osakeyhtiöiden toimintaan vaikuttavasta sääntelystä sekä tarjota perusteltuja tulkintakannanottoja erilaisiin osakeyhtiömuotoiseen yritystoimintaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Osakeyhtiöstä säännellään noin 350 pykälästä muodostuvassa osakeyhtiölaissa, minkä lisäksi osakeyhtiöiden toimintaa vaikuttavat lukuisat muut lait, asetukset ja suositukset. Osakeyhtiöoikeus muodostaa siten hyvin laajan kokonaisuuden ja sitä on mahdollista lähestyä monesta eri näkökulmasta ja erilaisin painotuksin.

Tässä kirjassa keskitytään osakeyhtiöoikeuden yleisiin oppeihin. Yleisten oppien osalta vastataan kysymyksiin mikä on osakeyhtiö, mikä on osake ja minkälaista sääntelyä osakeyhtiöihin kohdistuu. Lisäksi kirjassa tarkastellaan seuraavia aiheita: yhtiöjärjestys ja osakassopimus; osakeyhtiölain keskeiset periaatteet; päätöksenteko ja vastuu osakeyhtiössä; osakeyhtiön rahoitus ja varojenjako sekä osakeyhtiön perustaminen, purkaminen ja yritysjärjestelyt.

Kirja on tarkoitettu Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintakoekirjaksi, mutta se soveltuu myös osakeyhtiöoikeuden oppikirjaksi sekä tietolähteeksi aihepiiristä kiinnostuneille lakimiehille ja yrittäjille.

Kirjoittaja OTT, VT Ville Pönkä toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa.

SaatavuusTarvepainatustuote
KustantajaOikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
JulkaisusarjatForum Iuris
KieliSuomi
Julkaisuvuosi2011
Sivumäärä294
UlkoasuB5, pehmeäkantinen
ISBN978-952-10-5551-5