lisättiin ostoskoriisi
  • tuotetta
  • Yhteensä
Mene kassalle

Inledning till Europeiska unionens rättsordning

Ju­ri­dis­ka fa­kul­te­tens svensk­språ­ki­ga ur­vals­ma­te­ri­al 2018

Susanna Lindroos-Hovinheimo

Europeiska unionens rättsordning har sin egen natur, som lägger grunden till unionens verksamhet och reglerar unionens och medlemsstaternas förhållanden. Det är svårt att förstå vad EU överhuvudtaget är om man inte har baskunskaper om dess juridiska systematik. EU:s rättsordning innehåller sina egna regler och principer, som styr unionens funktioner på många sätt. Denna framställning ger en koncis beskrivning av EU-rätten. Den är skriven i första hand för läsare som har inga eller väldigt få kunskaper om unionsrätten. En viktig läsargrupp består av sådana studenter som läser boken som inträdeslitteratur till studier i juridik. Fokus ligger på EU-rättens allmänna drag, inte detaljkunskap. Boken innehåller bland annat diskussion om unionens historiska utveckling, EU-rättens rättskällor, de centrala EU-rättsliga institutionerna, EU-domstolens roll samt unionsrättsliga rättegångsförfaranden. I granskningen lyfts fram fundamentala frågor om unionens rättsliga och politiska ställning. Läsaren får en uppfattning om hur EU-rätten påverkar nationella rättssystem, vem som har lagstiftningsmakten i unionen samt huruvida unionen kan jämföras med en stat.

Urvalsprovspaketet innehåller juridiska fakultetens svenskspråkiga urvalsprovsmaterial.

Urvalsprovsmaterial som beställts från webbutiken innehåller också rättigheter till materialets elektroniska version. De elektroniska versionerna publiceras bokvis 11.4.2018 på adressen https://unicontent.unigrafia.fi samt på Unigrafias IOS- och Android-appar som du kan ladda ner till din mobila enhet från App-store eller Google Play. För att läsa matrerialet krävs inloggning. Inloggningen sker med Unigrafias webbutiks koder som du skapar i samband med köpet. Som inloggningskoder fungerar den e-postadress och lösenord du har uppgett i webbutiken. I samband med beställningen får du närmare instruktioner.

SaatavuusSaatavilla
KustantajaOikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
Julkaisuvuosi2018
Sivumäärä140
ISBN978-951-51-2542-2
ISSN1456-842X