lisättiin ostoskoriisi
  • tuotetta
  • Yhteensä
Mene kassalle

Työn mieltä etsimässä

Työhyvinvoinnin edistäminen ammatinopettajien työssä

Koli Annarita

Tutkin väitöskirjassani työhyvinvointia ja sen edistämisen mahdollisuuksia ammatinopettajien muuttuvassa työssä. Aiemmat opettajien työhyvinvointia ja työn muutosta tarkastelleet tutkimukset ovat kohdistuneet joko opettajayksilöihin muutoksen vastaanottajina tai opetustyön piirteisiin ja uudistuksiin yleisellä tasolla. Opettajien työhyvinvointia ei sen sijaan ole juurikaan tarkasteltu työyhteisön ja paikallisen työtoiminnan muutoksen näkökulmasta.

Tarkastelen väitöskirjassani opettajien työhyvinvointia yhteisön kehittyvässä työtoiminnassa syntyvänä ilmiönä. Kehitän työhyvinvointia edistävän työn kehittämisen lähestymistapaa, jossa työyhteisö nähdään aktiivisena työnsä kehittäjänä ja työhyvinvointinsa uudistajana. Hyödynnän tutkimuksessani kulttuurihistoriallista toiminnan teoriaa ja kehittävän työntutkimuksen metodologiaa sekä näiden pohjalta kehitettyä työhyvinvoinnin käsitteistöä. Toiminnan teoriaan perustuva kohdehyvinvoinnin käsite korostaa työn henkilökohtaisen mielen ja työssä onnistumisen keskeistä merkitystä työhyvinvoinnin osatekijöinä. Tähän saakka ei ole kuitenkaan kovin hyvin ymmärretty sitä, miten yksilö voi löytää työstään uuden henkilökohtaisen mielen toiminnan muuttuessa olennaisesti. Kysyn väitöskirjassani: miten opettajayhteisön on mahdollista kehittää ja uudistaa työtään työhyvinvointia edistävällä tavalla?

SaatavuusTarvepainatustuote
KustantajaKäyttäytymistieteiden laitos (Helsingin yliopisto)
JulkaisusarjatKasvatustieteellisiä tutkimuksia
KieliSuomi
Julkaisuvuosi2014
Sivumäärä232
UlkoasuB5, Pehmeäkantinen kirja
ISBN978-952-10-9378-4
ISSN1798-8322